USBK EAL2 seviyesinde Ortak Kriterler (CC) ile sertifikalandırıldı.

USBK CryptoBridge güvenliği, 13 Ekim 2011 tarihinde Ortak Kriterler (CC) sertifikası ile EAL2 seviyesinde teyit edildi.

Ortak Kriterler sertifikalarına sahip BT ürünleri; belirlenen tehditler için güvenlik ölçütlerinin yeterli olduğu ve bu ölçütlerin doğru olarak üründe uygulandığı konusunda temel bir garanti sağlamakta ve uluslararası güvenli ürün olmaktadır.

http://www.commoncriteriaportal.org/products/

Ortak kriterler sertifikamız için, başta TSE olmak üzere, değerlendirme laboratuarımız TUBİTAK-OKTEM'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.